Ska man välja närproducerat eller ekologiskt kött?

Ekologiskt kött ser till att djuren har det bättre

Många människor undrar över vad skillnaden är mellan ekologiskt kött och närproducerat kött. Att någonting är närproducerat behöver inte betyda att det är särskilt miljövänligt. Djurens foder kan exempelvis importeras in från andra länder men ändå kallas för närproducerat. En gröda som ofta importeras för att användas som djurfoder är bland annat soja från Brasilien. Sojan odlas på skövlad regnskogsmark och är inte miljövänlig. Det är dock viktigt med närproducerat, då det inte bara ger arbetstillfällen utan även håller våra landskap öppna. Det allra bästa vore att det var båda alternativen, ekologiskt kött som även är närproducerat.

Ekologiskt kött är etiskt riktigt

När du köper ekologiskt kött kan du vara säker på att köttet är producerat efter strikta riktlinjer och regler. Djuren får beta utomhus under hela sommarhalvåret. Resten av året får de vara ute under valda delar av dygnet. Ett naturligt leverne för djuret eftersträvas, vilket bland annat innebär tillräckligt med utrymme och olika material som djuret kan använda för sina naturliga behov. Fodret ska vara helt ekologiskt och till stor del producerat på gården. Antibiotika används restriktivt och bara vid sjukdom – aldrig i förebyggande syfte. Detsamma gäller avmaskningsmedel. Dessutom får inga kemiska bekämpningsmedel tas i bruk på hela gården.

När det till exempel kommer kalvar får de vara hos sina mammor och dia under de första dygnen. Kalven får då ta del av råmjölken som är en viktig pusselbit för den framtida hälsan. Det ska alltid finnas ställen att gå undan för djuren om de kräver avskildhet. Ett ekologiskt jordbruk är alltid fritt från genmanipulerade grödor, både i djurfodret och i andra råvaror från gården. När du äter ekologiskt kött så väljer du kött som kommer från ett väl omhändertaget djur.

Närproducerat kött är också bra

Närproducerat kött kan också vara bra. I Sverige har vi en av världens striktaste djurskyddslagstiftningar. Det innebär att det ställs stora krav på våra köttbönder, vare sig de är ekologiska eller inte. Förutom att det sparar på transporterna främjar lokal mat till fler lokala arbetstillfällen, en öppnare landsbygd och en möjlighet att kunna spåra var maten du äter kommer ifrån. Att utgå från en omfattande ekologisk helhetsbild är själva nyckelpunkten när det kommer till ekologiskt kött. KRAV-märkningen ser inte bara till det enskilda djurets bästa, utan även biologisk mångfald och miljöpåverkan på lång sikt.

För att köttbonden ska få kalla sitt kött ekologiskt krävs det att många regler uppfylls. Jordbruket med ekologiskt kött kontrolleras två gånger per år av av Ekologiska certifieringsorganisationen. Både uppfödningen, djurhållningen, de olika läkemedelsbehandlingarna och slutligen slakten måste uppfylla en ekologisk standard för att få KRAV-certifiering. Det är ganska krångligt att få certifieringen och många lokala uppfödare kan uppleva att de inte har tid eller råd med certifieringen. När du handlar närproducerat kan det vara så att många av kraven faktiskt uppfylls, men att KRAV-certifieringen inte finns på plats av andra anledningar. Fråga din lokala bonde om hans djurhållning.

Bra för djuren med ekologiskt

Ekologiskt kött är kanske något dyrare än konventionellt kött. Du får dock ett kött som du med säkerhet vet har producerats för att djuren ska få leva så naturligt som möjligt. Det är även bra för miljön. Närproducerat kan betyda att djuren inte lever naturliga liv och har ett djurfoder med importerade grödor. Det är dock inte alltid så, utan många som har närproducerat kött har även en bra djurhållning, men inte KRAV-märkning. Fråga din lokala bonde om hans djurhållning. För att få KRAV-certifiering ställs det många krav på både djurhållningen och resten av gården.